1. Du är här:
  2. Partikelfysik
  3. Mer om gruppen
  4. Gruppinfo
  5. Gruppens alumner

Gruppens alumner

Tidigare medlemmar i gruppen

Gösta Ekspong
Gösta Ekspong

Professor och grupledare 1960-1988.

Grundade gruppen när han 1960 utsågs till professor vid Stockholms universitet.
Björn Selldén
Björn Sellden

Disputerade i gruppen 1979.

Rum A4:3001
Telefon +46 (0)8 5537 8660.
Sven-Olof Holmgren
Sven-Olof Holmgren

Disputerade i gruppen 1970.
Professor och gruppledare 1992-2006

Rum A4:3001
Telefon +46 (0)8 5537 8660
Narendra Yamdagni
Narendra Yamdagni

Disputerade i gruppen 1970. Docent 1972

Rum A4:3001
Telefon +46 (0)8 5537 8660