pi-meson sönderfall

IceCube

Neutrinoteleskop vid sydpolen - IceCube är en detektor för högenergetiska neutriner som började konstrueras vid sydpolen under säsongen 2004/2005. Detektorn kommer slutligen att bestå av ca 4800 optiska moduler med fotomultiplikatorer nedsänkta i den antarktiska isen vid djup mellan 1400 m och 2400 m. De 80 strängar på vilka de optiska modulerna sitter kommer att fylla en volym av ca en kubikkilometer. I mars 2005 införlivades det tidigare Amandaexperimentet med sina 19 strängar och 670 optiska moduler som en del i IceCube-projektet.

ATLAS

ATLAS experimentet vid CERNs LHC. ATLAS är en av det två stora detektorervid CERNS:s stora accelerator - LHC (Large Hadron Collider).

Vid ATLAS experimentet hoppas vi kunna ge svar på några av de öppna frågorna kring materiens innersta.

Astropartikel- och elementarpartikelfysik.

Vid institutionen för fysik vid Stockholms universitet

Vi bedriver forskning inom astropartikelfysik och elementarpartikelfysik. Gruppen består av ca 15 seniora medlemmar och 10 doktorander.

Våra viktigaste experiment just nu är neutrinoteleskopet IceCube vid sydpolen och ATLAS experimentet vid CERNs Large Hadron Collider.

 

 

Student i gruppen

Vi har möjlighet att erbjuda projekt som passar både för självständiga arbeten inom en kandidatexamen och som examensarbete inom masterprogrammet.

Om du är intresseard av att hitta ett projekt i vår grupp kan du ta kontakt med någon gruppmedlem.

När det finn möjlighet att söka doktorandplats i gruppen annonseras detta på Fysikums hemsida, se även informationen om doktorandutbildningen på fysikum.

Vår forskning

I vår forskning försöker vi förstå naturens mest grundläggande egenskaper. Under de senaste decennierna har denna typ av forskning utvecklats så att studierna av elementar-partiklar, materiens allra minsta beståndsdelar, och kosmologi - studierna av hur universum bildats och utvecklas vävts samman.

Våra forskningspublikationer

Du kan hitta en sammanställnig av forskningspublikationer genom åren där medlemmar i gruppen har medverkat här.